Aktualitások

Ki és hogyan hozhat létre a Rendelkezési Nyilvántartásban (RNY) a Nemzeti Filmiroda ügyeiben történő eljáráshoz meghatalmazást

2022-01-12

Kötelező lépések

Kinek kell a Nemzeti Filmiroda jogkörébe tartozó ügyekben meghatalmazást tennie az RNY-ben?

 

 • A cégnyilvántartás és az egyéni vállalkozói nyilvántartás hatálya alá NEM tartozó egyéb gazdálkodó szervezet ügyfeleknek (alapítvány, egyesület, költségvetési szerv stb.) minden esetben.

 

 • A természetes személy ügyfeleknek, amennyiben meghatalmazott jár el a nevében a Nemzeti Filmiroda jogkörébe tartozó ügyek elektronikus úton történő intézése során.

Milyen módon lehet rögzíteni a meghatalmazást az RNY-ben?

 

 • A cégnyilvántartás és az egyéni vállalkozói nyilvántartás hatálya alá NEM tartozó egyéb gazdálkodó szervezet ügyfelek (alapítvány, egyesület, költségvetési szerv stb.) esetén kizárólag személyesen:
  • az ország bármelyik kormányablak és okmányirodai ügyfélszolgálatán (http://kormanyablak.hu/hu), valamint
  • a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Ügyfélszolgálatain.

Ki járhat el az RNY-ben történő meghatalmazástétel során?

 • Rendelkezést tevőként eljárhat
  • a cégnyilvántartás hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezet ügyfél (önálló vagy együttes) törvényes képviseletére jogosult természetes személy a gazdálkodó szervezet nevében,
  • az egyéni vállalkozó ügyfél, valamint
  • a természetes személy ügyfél.

 

Milyen dokumentumokkal igazolható személyes RNY-ügyintézés során a szervezet létezése és az eljáró természetes személy képviseleti jogosultsága?

 • A szervezet létezését az alábbi létesítő okiratokkal és nyilvántartásba vételt igazoló dokumentumokkal igazolhatják:
  • alapító okirat,
  • társasági szerződés,
  • alapszabály,
  • cégkivonat,
  • nyilvántartásba vételről szóló határozat (p. bejegyző végzés), vagy
  • nyilvántartó szervtől származó igazolás.

 

 • Az eljáró személy képviseleti jogosultságát igazolhatja:
  • közjegyző által hitelesített aláírási címpéldány, vagy
  • ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta, és
  • teljes bizonyító erejű magánokiratba (2 tanú aláírásával) vagy közokiratba (közjegyző által) foglalt meghatalmazás – ha nem a törvényes képviselő jár el.

Mi a menete az RNY-ben történő meghatalmazástételnek gazdálkodó szervezet ügyfél esetén?

Az ügymenet lépései általánosságban megegyeznek mind az elektronikus, mind a személyes ügyintézés tekintetében.

A cégnyilvántartás és az egyéni vállalkozói nyilvántartás hatálya alá NEM tartozó egyéb gazdálkodó szervezet ügyfelek (alapítvány, egyesület, költségvetési szerv stb.) kizárólag személyesen járhatnak el!

A személyes ügyintézést érintő esetleges eltérésekkel és megteendő további folyamatlépésekkel a kormányablak- és okmányirodai ügyintézők tisztában vannak. Számukra tájékoztató formájában ismertette az RNY Szolgáltató a konkrét RNY-ügyintézés során alkalmazandó eljárási cselekményeket. Így az ügyintézők azokat figyelembe véve végzik el a meghatalmazás rögzítését.

 1. Ügyfél azonosítása:

 

  1. Eljáró természetes személy azonosítása a bejelentkezéskor:
 • Elektronikus ügyintézés esetén az eljáró természetes személy elektronikus azonosítása szükséges a Központi Azonosítási Ügynökön keresztül elérhető valamelyik azonosítási szolgáltatással:
  • ügyfélkapu, vagy
  • tároló elemet tartalmazó személyazonosító igazolvány (eSzemélyi), vagy
  • (részleges kódú) telefonos azonosítás, vagy
  • (videotechnológiával történő) arcképes azonosítás útján.

 

 • Személyes ügyintézés esetén a bemutatott, személyazonosításra alkalmas okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél vagy vezetői engedély) alapján történik a természetes személy azonosítása.

 

  1. Szervezet azonosítása:

Szervezet ügyfél esetén a szervezet létezésének és az eljáró természetes személy képviseleti jogosultságának ellenőrzése szükséges a „Szervezet azonosítás” gombra kattintva, a szervezet adószámának/törzsszámának megadásával és a képviselő adóazonosító jelének lekérdezéséhez történő hozzájárulás bejelölésével.

 

 1.  Szervezeti kapcsolattartási rendelkezés rögzítése – ha szükséges

A szervezet RNY-regisztrációja a szervezet kapcsolattartására vonatkozó nyilatkozat rögzítésével végezhető el a bal oldali menüben található ún. E-PROFIL alatti Kapcsolattartás menüpontban.

 

Amennyiben a gazdálkodó szervezet korábban már regisztrált a Cégkapu szolgáltatásra, és kérte, hogy cégkapu tárhely címét a cégkapu szolgáltató átadja az RNY-nek annak érdekében, hogy hivatalos elérhetőség adatként rögzítésre kerüljön, abban az esetben automatikusan létrejött a szervezeti kapcsolattartási rendelkezés az RNY-ben. Így rögtön az ügy kiválasztásával folytatódhat az ügyintézés.

 

 1. Ügy kiválasztása:

A szervezet a Miniszterelnöki Kabinetiroda ügykatalógusa alatti „Nemzeti Filmiroda jogkörébe tartozó ügyek” kiválasztásával rögzítheti a meghatalmazást.

Az ügytípus az „ÚJ RENDELKEZÉS” menüpontra kattintással és a Miniszterelnöki Kabinetiroda ügykatalógusának kiválasztásával, vagy a fejlécen lévő keresőmező használatával (pl. „filmiroda”) érhető el.

 

 1. Szerepkör kiválasztás:

Meghatalmazóként történő rendelkezéstétel esetén az ügyintézés egy lépésben érvényesíthető, nincs szükség további jóváhagyásra.

Viszont, ha a rendelkezést a meghatalmazott hozta létre, annak érvénybe lépéséhez a meghatalmazó jóváhagyására is szükség lesz!

Fentiek miatt javasoljuk a meghatalmazó általi rendelkezéstételt, a folyamat egyszerűsítése érdekében.

 

 1. Meghatalmazott (vagy meghatalmazó) megadása:

A meghatalmazott természetes személy személyazonosító adatainak pontos, a személyazonosító okmányával megegyező módon történő rögzítése szükséges.

 

 1. Hatályosságra vonatkozó jelölések megtétele:

A hatályosság kezdő- és végnapjára is kiválasztható megadott dátum. Beállítható a jelölőnégyzetek bepipálásával az is, hogy azonnal lépjen hatályba a meghatalmazás, és mindaddig maradjon hatályban, amíg azt vissza nem vonják.

 

 1. Megadott adatok ellenőrzése és a rögzített nyilatkozat véglegesítése:

A rendelkezés érvényesítése előtt az ügyfél áttekintheti, ellenőrizheti az általa tett nyilatkozat tartalmát. Amennyiben a megadott adatok, nyilatkozatok megfelelőek, a rendelkezés rögzítése a „Létrehozás” mezőre kattintva történhet meg.

Mi a menete az RNY-ben történő meghatalmazástételnek természetes személy ügyfél esetén?

Az ügymenet lépései általánosságban megegyeznek mind az elektronikus, mind a személyes ügyintézés tekintetében.

A személyes ügyintézést érintő esetleges eltérésekkel és megteendő további folyamatlépésekkel a kormányablak- és okmányirodai ügyintézők tisztában vannak. Számukra tájékoztató formájában az RNY Szolgáltató ismertette a konkrét RNY-ügyintézés során alkalmazandó eljárási cselekményeket. Így az ügyintézők azokat figyelembe véve végzik el a meghatalmazás rögzítését.

Természetes személy ügyfél esetén is a fent, az előző kérdésnél ismertetett, a gazdálkodó szervezetekre vonatkozó folyamatlépéseknek megfelelően történik a meghatalmazástétel; a szervezet azonosítására vonatkozó 1.2. pont és a szervezeti kapcsolattartási rendelkezés rögzítésére vonatkozó 2. pont kivételével.

Amennyiben a természetes személy ügyfél korábban még nem regisztrált az RNY-ben, első alkalommal a kapcsolattartási rendelkezés megtétele szükséges. Ennek során az ügyfél nyilatkozik arról, hogy elektronikus kapcsolattartást választ-e az elektronikus ügyintézést biztosító szervekkel szemben.

Milyen esetekben és hogyan kell jóváhagyni a rendelkezést annak létrehozását követően?

Meghatalmazóként történő rendelkezéstétel során általában nincs szükség a rögzített rendelkezés mások általi jóváhagyására ahhoz, hogy érvénybe lépjen.

Amennyiben azonban

 • a meghatalmazást az ügy meghatalmazottja hozta létre, vagy
 • a meghatalmazó szervezet képviseletében megjelenő személy együttes képviseletre jogosultként járt el a szervezet nevében,

abban az esetben a meghatalmazás érvénybe lépéséhez, lekérdezhetőségéhez szükséges a rendelkezés jóváhagyása a meghatalmazó, illetve a másik együttes képviselő által.

A jóváhagyás szükségességét a rendelkezéstétel során a rendelkezéstételi felület jelzi az alábbi figyelmeztető üzenettel: „Tájékoztatjuk, hogy a rendelkezése az ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően rögzítésre került, de a rendelkezés hatályba lépéséhez további jóváhagyás(ok) szükséges(ek).”

A létrejött és pdf dokumentumként letölthető rendelkezésen ebben az esetben a hatály kezdetére vonatkozó dátum mellett szerepel a jóváhagyás szükségességére utaló szöveg: „A rendelkezés érvényességéhez szükséges annak Rendelkezési Nyilvántartásban történő hitelesítése, valamint további jóváhagyás megtétele, így a jognyilatkozat hatálybalépése e feltételek bekövetkezésétől függ.”

A meghatalmazó, illetve a másik együttes képviselő a rendelkezéseket az RNY-be belépve, az RNY bal oldali menüpontjai közül a „Jóváhagyásra váró rendelkezések” mezőre kattintva hagyhatja jóvá. A menüpontban zárójelben látható az aktuálisan jóváhagyandó rendelkezések száma.

A jóváhagyásra váró rendelkezések listába rendezetten jelennek meg. A Nemzeti Filmiroda jogkörébe tartozó ügyekben rögzített meghatalmazás típusa: „Meghatalmazás”.

A rendelkezés a „MŰVELETEK” oszlop alatti letöltés ikonra kattintva tekinthető meg magyar vagy angol nyelven, és a „JÓVÁHAGYÁS” gombra kattintva érvényesíthető.

A jóváhagyás sikerességét a rendelkezéstételi felület egy zöld hátterű mezőben mutatja vissza a „Sikeresen jóváhagyott rendelkezés.” szöveggel és a rendelkezés azonosító számának megjelenítésével.

Hogyan tudom ellenőrizni a későbbiekben a megtett rendelkezések érvényességét?

Az RNY-ben rögzített rendelkezéseket a későbbiekben is bármikor letöltheti és ellenőrizheti a nyilatkozattal érintett (meghatalmazó, meghatalmazott) személy, illetve szervezet.

Elektronikus azonosítással a https://rendelkezes.gov.hu/rny-public/ oldalon van erre lehetőség a bal oldali menüpontban

 • természetes személy ügyfél esetén
  • meghatalmazóként a „MEGTETT RENDELKEZÉSEIM”,
  • meghatalmazottként „RÁM VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK” menüpontok alatt;

 

 • cégnyilvántartás és az egyéni vállalkozói nyilvántartás hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezet ügyfél esetén a törvényes képviselő, valamint a szervezet elektronikus azonosítását követően
  • meghatalmazóként a „SZERVEZET RENDELKEZÉSEI”,
  • meghatalmazottként a „SZERVEZETRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK” menüpontok alatt.

 

Cégnyilvántartás és az egyéni vállalkozói nyilvántartás hatálya alá NEM tartozó egyéb gazdálkodó szervezet ügyfelek (alapítvány, egyesület, költségvetési szerv stb.) személyes ügyintézés keretében, ügyintéző közreműködésével ellenőrizhetik az RNY-ben tárolt rendelkezéseiket.

További információkért hová fordulhatok?

Az RNY szolgáltatás használatával kapcsolatban további információk kérhetők 0-24 órában az Országos Telefonos Ügyfélszolgálat 1818-as számán a megfelelő opciók elfogadását követően a 7. Vállalkozásokkal kapcsolatos közigazgatási tájékoztatás" menüpont alatt.