Aktualitások

Közlemény a hivatalos iratok kézbesítéséről

2022-11-03

Az utóbbi időben tapasztalt postázási anomáliák és a hatályos jogszabályoknak történő megfelelés miatt a Hatóság által kizárólag a székhelyre, illetve természetes személyek esetén a lakcímre történik a hivatalos iratok postázása, levelezési címre nem.

Tisztelt Ügyfelünk!

Az utóbbi időben tapasztalt postázási anomáliák és a hatályos jogszabályoknak történő megfelelés miatt a Hatóság által kizárólag a székhelyre, illetve természetes személyek esetén a lakcímre történik a hivatalos iratok postázása, levelezési címre nem.

A közleményt ezt megalapozó jogszabályi hivatkozások különösen:

  • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. CL. törvény 86. § (1) bekezdése,
  • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:7. §,
  • a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról szóló 2006. évi V. törvény 7. § (1) bekezdése.