Nyilvántartásba vétel, bejelentés

 

A nyilvántartásba vétel fogalma:
A 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról szerint:
ÁRK 105 05. § [Az ügyfél adatszolgáltatási kötelezettsége a hivatalbóli eljárásban] (1) A hivatalbóli eljárásban az ügyfél a hatóság erre irányuló felhívására köteles közölni az érdemi döntéshez szükséges adatokat. Törvény vagy kormányrendelet jogkövetkezményeket állapíthat meg az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása vagy valótlan adatok közlése esetére. (2) Az adatszolgáltatást az ügyfél akkor tagadhatja meg, ha arra a tanúvallomást megtagadhatná.

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1600150.tv

 

A bejelentés fogalma:
2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szerint:
12. § (1) A szolgáltatási tevékenység megkezdéséhez vagy folytatásához előírt, a szolgáltatók nyilvántartására, továbbá a szolgáltatási tevékenység folytatásának ellenőrzésére és a jogsértő szolgáltatási tevékenység esetén a jogkövetkezmények megállapítására irányuló közigazgatási hatósági és bírósági eljárásra irányadó szabályokat az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) Ha jogszabály előírja, hogy a tevékenység folytatására irányuló szándékát a szolgáltató köteles az ott meghatározott, a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságnak bejelenteni (a továbbiakban: bejelentés), a bejelentésre az e fejezetben foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0900076.tv

 

Nyilvántartásba vétel és bejelentéshez tartozó ügytípusok:

 

  1. Mozgóképszakmai szervezetek és természetes személyek nyilvántartásba vétele

  2. Moziüzemeltetési tevékenység bejelentése

  3. Filmforgalmazói tevékenység bejelentése

  4. Filmregisztráció

  5. Gyártás/forgatás bejelentés

 

Nyilvántartásba vétel és bejelentés ügytípusaihoz kapcsolódó elektronikus ügyintézés:

 

A nyomtatványkitöltő alkalmazás elérése:

https://feur.nemzetifilmiroda.hu/nyomtatvanykitolto

 

A nyomtatványkitöltő alkalmazás elérése fent megnevezett ügytípusokhoz 

1. Új kérelem szervezet/egyéni vállalkozó esetében:

https://feur.nemzetifilmiroda.hu/nyomtatvanykitolto/mozgokep/create?adatlap=SZR

 

  1. Új kérelem természetes személy esetében:

https://feur.nemzetifilmiroda.hu/nyomtatvanykitolto/mozgokep/create?adatlap=TER

 

  1. Adatváltozás bejelentése szervezet/egyéni vállalkozó esetében:

https://feur.nemzetifilmiroda.hu/nyomtatvanykitolto/mozgokep/create?modosit=1&adatlap=SZR

 

  1. Adatváltozás bejelentése természetes személy esetében:

https://feur.nemzetifilmiroda.hu/nyomtatvanykitolto/mozgokep/create?modosit=1&adatlap=TER

 

  1. A mozgóképszakmai szervezetek és természetes személyek nyilvántartásából való törlési kérelem:

https://feur.nemzetifilmiroda.hu/nyomtatvanykitolto/mozgokep-torlese/create