NEMZETKÖZI ELJÁRÁSOK

 

1.

Európai Konvenció szerinti koprodukciós igazolás kiállítására irányuló kérelem

Ahhoz, hogy az Európai filmkoprodukciós egyezményt, az Európai filmkoprodukciós egyezmény kihirdetéséről szóló 2019. évi XLIV. törvény (a továbbiakban: Európai Konvenció) aláíró országokban működő, és a koprodukciókban részt vevő filmgyártók részesülhessenek a hivatkozott egyezmény által meghatározott kedvezményekből, a koprodukciókban részt vevőknek a forgatás megkezdése előtt két hónappal kérelmezniük kell a koprodukciós minősítés megadását.

A kérelemhez mellékelni kell az alábbi dokumentumokat:

 • Az eljárási díj befizetését igazoló bizonylat (10.000 Ft)

 • Másolat az adott mű szerzői jogának megvásárlását igazoló szerződésről, vagy ezt tanúsító egyéb okiratról

 • Részletes forgatókönyv

 • Jegyzék a résztvevő országok technikai és művészeti hozzájárulásáról (stáblista)

 • Költségvetés

 • Részletes pénzügyi terv

 • Gyártási ütemterv

 • A koprodukcióban résztvevő felek koprodukciós szerződése

Vonatkozó jogszabályok:

 • a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény

 • az Európai filmkoprodukciós egyezmény kihirdetéséről szóló 2019. évi XLIV. törvény

 • a mozgóképszakmai hatóság által vezetett nyilvántartások részletes szabályairól és az igazolások kiadásának rendjéről szóló 8/2019. (XII. 30.) MK rendelet

 • a Nemzeti Filmiroda egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról szóló 6/2019. (XII. 30.) MK rendelet

 

2.

Az Európa Tanács felülvizsgált filmkoprodukciós egyezménye szerinti koprodukciós igazolás kiállítására irányuló kérelem

Ahhoz, hogy a székhelyük szerint a felek területén működő koproducerek részesülhessenek az egyezmény [az Európa Tanács felülvizsgált filmkoprodukciós egyezménye kihirdetéséről szóló 2019. évi XLV. törvény (a továbbiakban: Felülvizsgált Európai Konvenció)]által meghatározott kedvezményekből, a forgatás, illetve animációs tevékenység megkezdése előtt kellő idővel kérelmezniük kell az előzetes koprodukciós minősítés megadását. Kérelmükhöz az alább felsorolt dokumentumokat kell csatolniuk. Ezeket az okmányokat annyi példányban kell megküldeniük a Hatóságnak, hogy azokat a hatóságok a forgatás megkezdése előtt legkésőbb egy hónappal megküldhessék a többi fél hatóságai részére

A kérelemhez mellékelni kell az alábbi dokumentumokat:

 

Előzetes koprodukciós igazolás esetében

 • Az eljárási díj befizetését igazoló bizonylat (10.000 Ft);

 • nyilatkozat a szerzői jogok állapotáról;

 • a filmalkotás szinopszisa;

 • előzetes lista az egyes részt vevő országok technikai és művészeti hozzájárulásáról;

 • költségvetés és előzetes pénzügyi terv;

 • a gyártás előzetes ütemterve;

 • a koprodukciós szerződés, illetve a koproducerek között létrejött előzetes megállapodás.

 

Végleges koprodukciós igazolás esetében

A végleges koprodukciós minősítés a film elkészülésekor, és az alábbi végleges gyártási dokumentumok nemzeti hatóságok általi vizsgálata után adható meg.

 • Az eljárási díj befizetését igazoló bizonylat

 •  teljes jogszerzési láncolat;

 • végleges forgatókönyv;

 • végleges lista az egyes részt vevő országok technikai és művészeti hozzájárulásáról;

 • költségekről szóló végső jelentés;

 • végleges finanszírozási terv;

 • a koproducerek között létrejött koprodukciós szerződés. A szerződésnek záradékban kell rendelkeznie arról, hogy a koproducerek hogyan osztják fel a bevételeket, és hogy a forgalmazás milyen területi megosztásban történik.

 

                Vonatkozó jogszabályok:

 • a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény

 • az Európa Tanács felülvizsgált filmkoprodukciós egyezménye kihirdetéséről szóló 2019. évi XLV. törvény

 • a mozgóképszakmai hatóság által vezetett nyilvántartások részletes szabályairól és az igazolások kiadásának rendjéről szóló 8/2019. (XII. 30.) MK rendelet

 • a Nemzeti Filmiroda egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról szóló 6/2019. (XII. 30.) MK rendelet

 

3.

Eredet-igazolás kiállítására irányuló kérelem

A kérelmező kérelmére a Hatóság kiállítja a nyilvántartásában szereplő adatok tekintetében a filmalkotás eredet-igazolását (certificate of origin). Az eredet-igazolás tartalmát érintő minden olyan adatot, amelyről a Hatóságnak nincsen hivatalos tudomása, a Hatóság a kérelmező nyilatkozatának megfelelően ennek a ténynek a feltüntetésével igazol.

A kérelemhez mellékelni kell az eljárási díj befizetését igazoló bizonylatot (10.000 Ft).

                Vonatkozó jogszabályok:

 • a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény

 • a mozgóképszakmai hatóság által vezetett nyilvántartások részletes szabályairól és az igazolások kiadásának rendjéről szóló 8/2019. (XII. 30.) MK rendelet

 • a Nemzeti Filmiroda egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról szóló 6/2019. (XII. 30.) MK rendelet

 

4.

Egyéb nemzetközi egyezmény szerinti koprodukciós igazolás kiállítására irányuló kérelem

Az Európai Konvenció és a Felülvizsgált Európai Konvenció mellett Magyarország jelenleg az alábbi kétoldalú filmkoprodukciós egyezményekben részes:

 • az 1/2016. (I. 20.) Korm. rendelettel kihirdetett, Magyarország Kormánya és a Francia Köztársaság Kormánya közötti Filmkoprodukciós Megállapodás,

 • a 186/2008. (VII.22.) Korm. rendelettel kihirdetett, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között létrejött egyezmény,

 • a 3/2008. (I.16.) Korm. rendelettel kihirdetett, a Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság Kormánya között létrejött egyezmény,

 • a 294/2009. (XII.21.) Korm. rendelettel kihirdetett, a Magyar Köztársaság Kormánya és Kanada Kormánya között létrejött egyezmény,

 • a 150/2015. (VI. 12.) Korm. rendelettel kihirdetett, Magyarország Kormánya és Izrael Állam Kormánya közötti Filmkoprodukciós Megállapodás.

 

Az ezen országokat érintő koprodukciós igazolás kiállítás kiállítására irányuló kérelmekhez a vonatkozó egyezményben meghatározott mellékleteket kell a Hatóság számára benyújtani, valamint az eljárási díj befizetést igazoló bizonylatot (10.000 Ft).

                Vonatkozó jogszabályok:

 • a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény

 • a mozgóképszakmai hatóság által vezetett nyilvántartások részletes szabályairól és az igazolások kiadásának rendjéről szóló 8/2019. (XII. 30.) MK rendelet

 • a Nemzeti Filmiroda egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról szóló 6/2019. (XII. 30.) MK rendelet