Aktualitások

Magunkról

2024-06-03

A Nemzeti Filmiroda - Mozgóképszakmai Hatóság

A Nemzeti Filmiroda, mint intézmény hatás- és feladatkörét, eljárásait alapvetően a 2004. évi II. törvény, a Filmtörvény határozza meg.

Filmtörvény a filmszakmai állami támogatásokhoz történő hozzáférés feltételeinek és a támogatások ellenőrzésének jogszabályi keretrendszerét állapítja meg, amely keretrendszernek a közigazgatási részét a mozgóképszakmai hatóságként eljáró Nemzeti Filmiroda eljárásai jelentik.

A Nemzeti Filmiroda 2004. június 4. napján kezdte meg működését. A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma mellett működő hivatal kezdetben önálló hatóságként, majd 2007-től a Kulturális Örökségvédelmi Hatóság, 2012-től pedig a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság szervezeti egységeként, főosztályként látta el feladatait.

2020. január elsejétől a Miniszterelnöki Kabinetiroda főosztályaként működünk.

Az alapításkori tíz főből álló létszám 2021-re húsz fölé emelkedett, amely növekedés egyrészt megfelel az elmúlt időszak jogszabályváltozásaiból adódó feladatbővülésnek, másrészt a magyar filmipar működésében a törvény bevezetése óta bekövetkezett gyökeres változásoknak, a filmgyártási költségek ugrásszerű mennyiségi növekedésének, amely természetszerűleg kihat a hatósági munka volumenére is.

A Filmtörvény III. fejezete a „Mozgóképszakmai hatóság” címet viseli, ennek bevezető szakasza tartalmazza a Nemzeti Filmiroda 2021. január elseje óta hatályos törvényi státuszának a definícióját. A Filmiroda a törvény rendelkezéseinek megfelelően működteti a Korhatár és az Art Bizottságokat is, amely a filmalkotások korhatár- és art kategóriák szerinti besorolási eljárásában javaslattevő funkciót tölt be.

A mozgóképszakmai működés szabályozása folyamatosan zajló olyan folyamat, amely az érintett területek belső törvényszerűségeinek és a szabályozás által kitűzött célok teljesülésének dinamikus kölcsönhatásában zajlik. A Nemzeti Filmiroda egyrészt végrehajtója, másrészt a jogszabály-előkészítés területén aktív szereplője ezeknek a folyamatoknak, mivel eljárásainak komplex rendszere a mozgóképszakmai működés teljes területét átfogja.