A Nemzeti Filmiroda eljárási díjairól

 

A mozgóképszakmai eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól a Nemzeti Filmiroda egyes eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról szóló 6/2019. (XII. 30.) MK rendelet [link] rendelkezik. 

Az eljárási díjat a Miniszterelnöki Kabinetiroda Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00335814-00000000 számú számlájára kell átutalással befizetni.