Aktualitások

Felhívás adatszolgáltatás teljesítésére

2023-01-16

Moziforgalmi statisztika 2022. év II. félévére vonatkozóan Határidő: 2023. január 30.

A Nemzeti Filmiroda a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) 19. § (1) bekezdés g) pontja alapján hatósági hatáskörében eljárva a 19/G. § (1) bekezdésében foglaltak szerint az Európai Audiovizuális Obszervatórium (European Audivisual Observatory) és más európai és nemzetközi szervezetek által igényelt, a nyilvántartásban szereplő, mozgóképszakmai területre vonatkozó magyarországi adatokról hivatalos igazolást állít ki, és azokat az adatigénylő szervezeteknek továbbítja. Az Mktv. 19/G. § (1) bekezdésben foglalt feladatának teljesítése érdekében az Mktv. 19/G.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján adatszolgáltatásra hívhatja fel a törvény hatálya alá tartozó moziüzemeltető szervezeteket és személyeket.

Az adatszolgáltatás határideje 2023. január 30. napja.

Az adatszolgáltatás teljesítéséhez a moziüzemeltető ügyfelek az adatlapot az alábbi linken érhetik el:

Felhívjuk a figyelmet, hogy a közzétett elérés megnyitását követően a file menü kiválasztásával excel file-ban letölthető a táblázat!