Az elektronikus ügyintézés tartós meghibásodásával kapcsolatos információk 

 

  Az Mktv. 19/C. §-nak alapján a törvény hatálya alá tartozó tevékenységet végző személy vagy szervezet az e tevékenységgel összefüggő, a Hatóság hatáskörébe tartozó eljárásokban elektronikus kapcsolattartásra köteles.

  Elektronikus kapcsolattartás esetén az ügyfél a beadványait kizárólag a Hatóság elektronikus űrlapkitöltést és -benyújtást támogató információs rendszerén keresztül nyújthatja be, elektronikus űrlapon vagy elektronikus űrlap mellékleteként csatolva. A Hatóság a         beadványt    fokozott biztonságú elektronikus bélyegzővel és elektronikus időbélyegzővel látja el.

  (Amennyiben az ügyfél a kérelmét nem az e célra rendszeresített nyomtatványon - elektronikus kapcsolattartás esetén elektronikus űrlapon - nyújtja be, a Hatóság nyolc napon belül - megfelelő határidő megjelölése és a mulasztás jogkövetkezményeire történő felhívás          mellett - felhívja a kérelem elektronikus úton és megfelelő űrlapon történő benyújtására. E felhívás nem teljesítése esetén a Hatóság a kérelmet visszautasítja.

  Amennyiben az ügy elektronikus intézéséhez szükséges elektronikus ügyintézési szolgáltatás, az azt elősegítő szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás vagy más kapcsolódó szolgáltatás átmenetileg vagy tartósan nem elérhető, abban az esetben vehetőek   igénybe az e menüpont alatt található űrlapok. Ezeknek az űrlapoknak az útján - a mozgóképszakmai hatósági eljárásoknak megfelelően létrehozott formában és tartalommal - tehát kizárólag abban az esetben lehet érvényes módon beadványt benyújtani a   Hatósághoz, amennyiben az elektronikus űrlaprendszer nem működik. Kérjük, hogy az alábbi űrlapok használatát megelőzően mindenképpen keresse meg a Nemzeti Filmiroda ügyfélszolgálatát az oldalunkon található elérhetőségek valamelyikén, amely a   meghibásodás kijavításának és az üzemszerű működés helyreállításának várható időpontjáról fog Önnek tájékoztatást adni.

 

 

  Mozgóképszakmai szervezetek és természetes személyek nyilvántartásával kapcsolatos eljárások

 

  Moziüzemeltetési tevékenység bejelentésével kapcsolatos eljárások

 

  Filmforgalmazói tevékenység bejelentésével kapcsolatos eljárások

 

  Filmregisztráció

 

  Filmalkotások korhatár-kategóriák szerinti besorolása

 

Filmalkotások forgalmazásának és bemutatásának támogatásával kapcsolatos eljárások

 

  Filmalkotások gyártásának támogatásával kapcsolatos eljárások

A filmgyártásban közvetlenül közreműködő külföldi illetőségű stábtag adataival kitöltött nyomtatványt kérjük excel formátumban (xls, xlsx) a stabtagbejelentes@mk.gov.hu email címre elküldeni!

 

  Filmalkotások gyártásának közvetett támogatásával kapcsolatos eljárások

  2019. január 1- 2020. december 31. között indult támogatásra jogosultság megállapítása eljárás esetén

​​​​ 2021. január 1-je után indult támogatásra jogosultság megállapítása eljárás esetén 

 2018. június 11 - december 31. között indult támogatásra jogosultság megállapítása eljárás esetén

 2014. június 11 – 2018. június 10. között indult támogatásra jogosultság megállapítása eljárás esetén

​​​​​​​​​​​​​​

 

Nemzetközi mozgóképszakmai eljárások

 

Egyéb kérelmek, igazolások, adatváltozás bejelentése