Art-mozik és -mozitermek besorolása

 

 

Az eljárás ismertetése:

 

A Hatóság bármely mozinak, amelynek üzemeltetője a külön jogszabályban meghatározott feltételek betartását vállalja, az üzemeltető kérelmére hatósági határozatával „art” minősítést ad. „Art” minősítés, több termes mozi esetén a mozi valamely termének is adható, amennyiben a moziüzemeltető az „art” mozikra vonatkozó feltételek betartását az adott terem tekintetében vállalja.

Az „art” mozivá való minősítés feltételeit jelenleg a 78/2013. (XII. 16.) EMMI rendelet határozza meg.

Az ügyintézési határidő: legfeljebb 60 nap.

A kérelem tartalma:

Az „art” mozi besorolás iránti kérelemben a mozi üzemeltetőjének meg kell jelölnie a besorolásra kerülő mozi nevét, címét, az üzemeltető nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát, valamint nyilatkozni kell arról, hogy az üzemeltető a tárgyévre vonatkozóan vállalja az „art” mozi, illetve az „art” mozi terem minősítésre vonatkozó feltételek betartását.

Az „art” mozi besorolás tárgyában hozott határozat véglegessé válása után külön kérelem nélkül, hivatalból indított eljárásban jegyzi be a Hivatal a mozit/mozitermet az „art” mozi nyilvántartásba.

Ha a besorolásra vonatkozó kérelem beadását követően az adatokban változás történik, azt az üzemeltető köteles a változást követő 15 napon belül írásban bejelenteni.

Kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettség: az art mozik, mozitermek üzemeltetői negyedévente, a tárgyi negyedévet követő 20. napig kötelesek adatot szolgáltatni az alábbiakról:

a) az ott vetített filmalkotás címéről,

b) a vetítés időpontjáról és helyszínéről,

c) a nézőszámról,

d) az árbevételről,

e) a 25. § (1) bekezdés szerinti „art” minősítéséről,

f) a 26/B. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban foglalt besorolási kategóriájáról,

g) arról, hogy a filmalkotás

ga) a nemzeti filmvagyonba tartozik-e,

gb) a moziban megrendezésre kerülő, nemzetközi egyezmény vagy szakmai szervezet által szervezett filmnap, filmhét vagy filmfesztivál programjába tartozik-e,

gc) az MNF-től kölcsönzöttnek minősül-e, vagy

gd) nemzetközileg elismert, a mozgóképszakmai hatóság által közzétett jegyzékben meghatározott nemzetközi filmfesztivál verseny- vagy versenyen kívüli valamely programjában szerepel-e, továbbá

h) egyéb jellemzőkről.

 

A moziüzemeltető az adatszolgáltatást az Nemzeti Filmiroda erre a célra létrehozott elektronikus alkalmazása segítségével tudja teljesíteni.

 

A Hatóság az „art” besorolást az adott mozi (moziterem) vonatkozásában visszavonja, ha

• nem teljesülnek az „art” mozikra vonatkozó, jogszabályban meghatározott követelmények,

• vagy a moziüzemeltető az bekezdésében meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségének a Hatóság adatszolgáltatásra kötelezése ellenére sem tesz eleget (Mktv. 25/C. § (1) bek.).

 

A mozi vagy moziterem „art” besorolásának visszavonása esetén újabb „art”-besorolásra vonatkozó ismételt kérelem csak a visszavonást követő negyedévben terjeszthető elő.